Kviz o ulju – testirajte Vaše stručno znanje na zabavan način.

Koja vrsta cvijeća je ovdje fritirana i u kojoj zemlji? To bi moglo da bude jedno pitanje na koje bi u našem kvizu morali da odgovorite. Radoznali koliko dobro poznajete materiju?

Kviz o ulju

1. Iz čega se sastoji Magnesol?
2. Koje ulje ima najviše zasićenih masnih kiselina?
3. U čemu je glavna razlika između ulja i masti?
4. Smije li se soliti i začiniti prije prženja?
5. Što znači „inertan“?
6. Šta se podrazumijeva pod točkom dimljenja?

––––––––––––– Solfina kviz o ulju –––––––––––––