Kviz o ulju – testirajte Vaše stručno znanje na zabavan način.

Koja vrsta cvijeća je ovdje fritirana i u kojoj zemlji? To bi moglo da bude jedno pitanje na koje bi u našem kvizu morali da odgovorite. Radoznali koliko dobro poznajete materiju?

Kviz o ulju

1. Kako možemo spriječiti daljnje stvaranje akrilamida?
Temperaturom ne većom od:
2. Na čiju "razinu" biljna ulja imaju pozitivan učinak?
3. Iz čega se sastoji Magnesol?
4. Šta se desi kada pustim fritezu da radi na 180 °C, umjesto na 170 °C?
5. Što su u stvari polarni sastojci?
6. Kad ulje dostiže svoju točku dimljenja?

––––––––––––– Solfina kviz o ulju –––––––––––––