Kviz o ulju – testirajte Vaše stručno znanje na zabavan način.

Koja vrsta cvijeća je ovdje fritirana i u kojoj zemlji? To bi moglo da bude jedno pitanje na koje bi u našem kvizu morali da odgovorite. Radoznali koliko dobro poznajete materiju?

Kviz o ulju


––––––––––––– Solfina kviz o ulju –––––––––––––